En simpel kod-genererare. Skriv in ett meddelande, ange en siffra eller ett tal som kodnyckel och tryck på kryptera-knappen. Sen har du ett hemligt meddelande du kan skicka till en vän som kan gå in och dekryptera meddelandet, så länge han eller hon har kodnyckeln. Kryptot är kanske inte NASA-säkert, men ändå...

Kod nyckel:vill du va en sån här på din hemsida?